fbpx

Svetujemo, ker smo se pripravljeni soočiti z izzidom

Kako zamenjati upravnika?

Praksa je pokazala, da imajo pri zamenjavi upravnika manj težav tisti etažni lastniki, ki postopek izbire novega upravnika izvedejo pred odpovedjo opravljanja upravniških storitev staremu upravniku..
Share on facebook
DELI
Share on linkedin
DELI

V zadnjem času se v večini medijev pojavljajo pompozni naslovi in napovedniki, da je zamenjava upravnika v večini primerov nemogoča, da se upravniki krčevito oklepamo stavb s katerimi imamo sklenjene pogodbe in da etažni lastniki v resigniranem krču čakajo na odrešitev.

Izkušnje, ki jih imamo z nekaterimi upravniki sicer potrjujejo, da so žal etična in moralna poslovna načela le teh nična, niti ni zaznati poslovnega bontona, dejstvo pa je, da stavbe v katerih prevladujejo neaktivni, ne soglasni, celo apatični etažni lastniki, brez vizije v kakšnem okolju si želijo bivati in odmaknjeni od zavedanja obveznosti, ki nastanejo z lastništvom nepremičnine, posredno žal ustvarjajo okolje, za takšne upravnika.

Postopek zamenjave upravnika določata Stanovanjski zakon in Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb.

Skladno s 60. členom Stanovanjskega zakona lahko etažni lastniki kadarkoli odstopijo od pogodbe o upravljanju upravniških storitev z odpovednim rokom najmanj treh mesecev, ki začne teči od dneva vročitve odpovedi upravniku. V tem roku morajo izbrati tudi novega upravnika. Etažni lastniki se morajo za zamenjavo odločiti z glasovanjem (bodisi pisnim ali na zboru etažnih lastnikov) pri čemer pa je potrebno zbrati več kot 50% glasov etažnih lastnikov, šteto po solastniških deležih.

Praksa je pokazala, da imajo pri zamenjavi upravnika manj težav tisti etažni lastniki, ki postopek izbire novega upravnika izvedejo pred odpovedjo opravljanja upravniških storitev staremu upravniku in novega upravnika pooblastijo, da postopek odpovedi izvede v njihovem imenu, na podlagi predhodnega sklepa (katerega jim že pripravi novi upravnik). S čimer se izognejo vsem morebitnim postopkovnim napakam. Na te napake se namreč stari upravniki najraje opirajo.

Hkrati pa si pridobijo vpogled v poslovno prakso novega upravnika, njegovo ažurnost, kompetentnost in pravna znanja.

Skratka prepustite vodenje postopka zamenjave upravnika strokovno usposobljenim upravnikom.

Share on facebook
DELI
Share on linkedin
DELI