fbpx

Obrazci

Mesečno sporočanje stanj

Prijava števila uporabnikov

Obrazec za prijavo/spremembo št. uporabnikov posamezne enote.

Prijava spremembe lastništva

Obrazec za prijavo spremembe lastništva enote.

porabA tople in hladnevode

Obrazec za prijavo stanja števca za toplo in hladno vodo.