fbpx

Živi sam?

Obrazec za prijavo števila, ali spremembo števila uporabnikov posamezne enote
Ta izjava se uporablja za obračun vseh obratovalnih stroškov, ki se delijo v večstanovanjski stavbi na podlagi merila delitve stroškov po številu uporabnikov.