POPIS STANJA ŠTEVCA ZA OGREVANJE

Ime in priimek
Ulica, hišna št., poštna št., kraj

Datum popisa:

E-poštni naslov