obrazec za Prijavo števila ali spremembe števila uporabnikov posamezne enote

kraj, ulica, poštna št., identifikacijska št. posamezne enote
kraj, ulica, poštna št., naziv in sedež pravne osebe
Ime, priimek, naziv in sedež pravne osebe
E-poštni naslov

Izjavljam, da posamezno enoto od dne dalje uporablja uporabnikov in, da v posamezni enoti biva psov.

Ta izjava se uporablja za obračun vseh obratovalnih stroškov, ki se delijo v večstanovanjski stavbi na podlagi merila delitve stroškov po številu uporabnikov.