Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Debug_Bar has a deprecated constructor in /home/uvgsi/public_html/wp-content/plugins/debug-bar/debug-bar.php on line 20
Naše storitve - UVG d.o.o. - podjetje za upravljanje, vzdrževanje in gradnjeUVG d.o.o. - podjetje za upravljanje, vzdrževanje in gradnje

Naše storitve

Ukvarjamo se z upravljanjem stanovanjskih, stanovanjsko–poslovnih in poslovnih stavb, upravljanjem garažnih objektov in svetovanjem na področju stanovanjskega prava.

Pod upravljanje spadajo sledeča opravila:
 • zastopanje lastnikov v sodnih in upravnih zadevah v obsegu zakonskih pooblastil ali pooblastil danih v pogodbi ali s sklepom med lastniki in upravnikom,
 • posredovanje dokumentacije pristojnim za izvedbo postopkov pred upravnimi organi in sodiščem povezanih s skupnimi prostori, deli in napravami ter funkcionalnim zemljiščem,
 • dajanje informacij o poteku postopkov pred upravnimi organi in sodiščem,
 • pravna pomoč in svetovanje v zvezi z upravljanjem skupnih prostorov, delov in naprav ter funkcionalnega zemljišča stavbe ter izvajanjem sklenjenih pogodb,
 • zbiranje in priprava podatkov za tožbe in izvršilne predloge pri sodišču,
 • sestava in vlaganje mandatnih tožb in izvršilnih predlogov.
 • priprava in evidentiranje pogodbenih obveznosti lastnikov za pokrivanje stroškov upravljanja,
 • zdelava pregleda mesečnih obveznosti po lastnikih,
 • vodenje rezervnega sklada (ločeno),
 • izdelava računov po dejanskih stroških,
 • evidenca terjatev in opominjanje dolžnikov,
 • vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja,
 • sestavljanje letnega finančnega poročila,
 • priprava podatkov za sklenitev pogodb z zavarovalnico,
 • priprava podatkov za sodno izterjavo obveznosti,
 • obračun zamudnih obresti,
 • izterjava zapadlih obveznosti,
 • vodenje arhiva knjigovodske dokumentacije.
 • Organiziranje odprave napak v času garancijske dobe za izvedeno posamezno večje vzdrževalno ali sanacijsko delo.
 • Izvrševanje nadzora pri izvajanju in količinski ter kakovostni prevzem izvedenih večjih vzdrževalnih del.
 • pridobitev, nastavitev, urejanje in vodenje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih in najemnikih stanovanj, poslovnih prostorov, parkirnih prostorov, skladišč …;
 • obdelava biometričnih podatkov:
  • vodenje evidence nepremičnin,
  • organiziranje lastnikov nepremičnin,
  • koordiniranje in spremljanje sprejetih odločitev lastnikov,
  • informiranje;
 • arhiviranje dokumentacije;
 • posredovanje informacij pooblaščeni organizaciji oz. podjetju za vodenje registra večstanovanjskega objekta;
 • posredovanje informacij lastnikom.